Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

Fișiere atașate

Ordin nr. 619-360.pdf