Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

ORDIN nr.

 

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

            Văzând Referatul de aprobare nr. DG nr………………….al Directorului General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

            având în vedere art. 51 alin. (1), lit. b) și alin. (5), lit. b)  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016 cu modificările şi completările ultarioare, 

            în temeiul art. 291, alin. (2) din Legea nr. 95/2006 republicată, precum și art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

 

            președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

 

 

 

ART. I

            Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 și 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificarile şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Fișiere atașate

ordin 1042_2015.pdf