Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Proiecte legislative

privind aprobarea necesarului de personal la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate pentru realizarea activitatilor de evidenta si control rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

Nota:
Persoana de contact: Consilier juridic Laura BOLOGA - Directia Resurse Umane si Dezvoltare Organizationala
e-mail: laura bologa@casan.ro
Tel: 316.80.54

Fișiere atașate