Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Cetățeni străini

privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini in baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate in domeniul sanatatii, la care Romania este parte

Emitent: Parlamentul

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 365 din 30 mai 2002

Fișiere atașate

Legea 296.pdf Norme metodologice.pdf