Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Proiecte legislative

pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1714/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Fișiere atașate