Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor  și a dispozitivelor medicale,  în cadrul sistemului de asigurări sociale de  sănătate pentru anii 2016 – 2017 și  pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului  nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

Fișiere atașate

HG-programarea termenului de aplicare a Contractului -cadru pana la 01.07.2016.pdf