Având în vedere prevederile H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022,cu modificarile si completarile ulterioare , vă adresăm rugămintea de a participa la o ședință de lucru privind derularea relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, ce va avea loc la sediul CAS Vaslui, conform următorului calendar:

Categorie de furnizori

data

ora

Furnizori de dispozitive medicale

15 septembrie  2022

Ora 10

Furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu

15 septembrie  2022

Ora 11

Furnizori de servicii medicale stomatologice

15 septembrie  2022

Ora 12

Furnizori de transport sanitar neasistat

15 septembrie  2022

Ora 13

Unitati sanitare cu paturi

16 septembrie  2022

Ora 11

Furnizori de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate clinic

16 septembrie  2022

Ora 12

Furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara – medici de familie

20 septembrie  2022

Ora 10

Furnizori de servicii medicale paraclinice

20 septembrie  2022

Ora 12

Furnizori de recuperare-reabilitare a sanatatii in ambulatoriu

20 septembrie   2022

Ora 13

Furnizori de medicamente in tratamentul ambulatoriu – farmacii cu circuit deschis

22 septembrie  2022

Ora 14

            Intalnirile vor fi organizate  la sediul CAS Vaslui , sala de sedinte, et.1.

 

Fișiere atașate

CAS VASLUI CALENDAR INTALNIRI FURNIZORI TRIM.III 2022.pdf