PRESCRIPTIA MEDICALA ELECTRONICA

 

In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr 488 din data de 17.05.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr 1327/247/2022 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sänätătii şi al preşedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu şi fară contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, ordin ce urmeaza a intra in vigoare începând cu data de 01.06.2022.

Principalele modificari aduse formularului de prescripție medicală electronică (componenta prescriere, componenta eliberare și componenta eliberare pentru pacient) precum și a modalității de completare a acestuia sunt:

 

A. Formularul de prescripție medicală electronică:

 

 

 


B. Modalitatea de completare a formularului de prescriptie medicala:

 

1. Componenta prescriere:

 

2.  Componenta eliberare:

 

3.  Componenta eliberare pentru pacient:


C. Dispozitii tranzitorii

Prescriptiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data intrării în  vigoare a prezentului ordin, respectiv pana la data de 31.05.2022 inclusiv, se pot elibera de catre farmacii pân la data expirarii termenului de valabilitate al  prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.