În atenţia furnizorilor de servicii medicale - pentru raportarea serviciilor aferente lunii Aprilie 2023, conform referatului de aprobare DGTI nr.956/25.04.2023, vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor medicale/medicamente aferente lunii Aprilie 2023, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

12.05.2023 – 19.05.2023 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

06.05.2023 – 11.05.2023 – unități sanitare cu paturi (SPT)

01.05.2023 – 08.05.2023 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

01.05.2023 – 08.05.2023 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

06.05.2023 – 11.05.2023 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

10.05.2023 – 15.05.2023 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

06.05.2023 – 11.05.2023 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

06.05.2023 – 11.05.2023 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.05.2023 – 08.05.2023 - asistență medicală primară (MF)

12.05.2023 – 19.05.2023 – programe naționale de sănătate (PNS)

10.05.2023 – 15.05.2023 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

01.05.2023 – 08.05.2023 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)