Avand in vedere:

 

CAS TIMS organizeaza sesiune deschisa de contractare pentru incheierea contractelor pentru activitatile prevazute la art. 3 alin. (51) si (52) din OUG nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

In vederea încheierii contractelor pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (51) si (52 din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID – 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, reprezentantul legal al furnizorului transmite o cerere casei de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract pentru furnizarea de servicii medicale în asistența medicală din ambulatoriul de specialitate clinic,pentru specialitatile clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalelor,  conform modelului anexat.

În acest sens, menționăm faptul că acestea vor fi asumate și transmise prin utilizarea semnăturii electronice extinse, conform prevederilor legale în vigoare pe adresa de email ambulator.clinic@cjastm.ro

 

Fișiere atașate

Cerere 04-10-2021_contract_Asistență_medi.doc