În atenţia furnizorilor de servicii medicale - pentru raportarea serviciilor aferente lunii  iulie 2021, având în vedere adresa CNAS nr. P 6001/29.07.2021, înregistrată la CJAS TM cu  nr. 26909/30.07.2021, vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor medicale/medicamente aferente lunii IULIE 2021, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

01.08.2021 – 20.08.2021 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

02.08.2021 – 31.08.2021 – unități sanitare cu paturi (SPT)

06.08.2021 – 31.08.2021 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

06.08.2021 – 31.08.2021 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

06.08.2021 – 31.08.2021 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

05.08.2021 – 31.08.2021 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

05.08.2021 – 31.08.2021 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

09.08.2021 – 31.08.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.08.2021 – 20.08.2021 - asistență medicală primară (MF)

02.08.2021 – 31.08.2021 – programe naționale de sănătate (PNS)

06.08.2021 – 31.08.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

04.08.2021 – 31.08.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)