Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau postate pe    site-ul CNAS, în perioada 02 mai 2023 – 05 mai 2023

 

 

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1373/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu infarct miocardic acut şi aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgenţelor de chirurgie vasculară şi urgenţelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul Bucureşti

377/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății şi ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1282/728/2023 privind aprobarea Modelului de protocol-cadru de colaborare între unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi cabinetele de medicină de familie care deservesc populaţia

381/2023