In vederea obtinerii unui nou card national de asigurari sociale de sanatate ca urmare a pierderii / furtului / deteriorarii acestuia / defectiuni tehnice, va rugam sa completati si sa depuneti la sediul CAS Hunedoara cererea tip insotita de documentele necesare: copie după cartea de identitate/buletin de identitate, card (in cazul deteriorarii, defectiunilor tehnice, refuz utilizare), copie certificat căsătorie/sentinţă divorţ (în cazul modificării datelor personale de identificare) precum şi dovada plăţii contravalorii noului card naţional .

Plata aferenta eliberarii cardului duplicat

Începând cu data de 01.10.2021 contravaloarea cardului național duplicat nu se mai încasează cu numerar prin caseria Casei de Asigurări de Sănătate.  Plata se poate face la poștă prin mandat poștal sau prin ordin de plată în contul  RO39TREZ3665005XXX000091 al CAS-Hunedoara deschis la Trezoreria Deva, cod fiscal :11319740, iar la explicații veți trece "nume, prenume, CNP cv card duplicat ",      suma= 15,52 lei

Beneficiar: CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUD. HUNEDOARA
CUI:  11319740
Cod IBAN:  RO39TREZ3665005XXX000091  Trezoreria operativa Municipiul Deva

 

Persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardurilor naţioale sunt rugate să depună la sediul Casei de Sănătate Hunedoara o cerere conform modelului atasat mai jos (anexa nr. 3).

 

In situatia in care titularul nu se poate deplasa la sediul CJAS, are posibilitatea de a imputernici o alta persoana (modelul de imputernicire este atasat mai jos la sectiunea "Fisiere atasate").

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon nr. 0254/219280, tasta 2+1 sau la sediul instituţiei situat pe strada 1 Decembrie, nr.16 – Deva.       

 

Fișiere atașate

ANEXA 3 - Cerere refuz card.doc ANEXA 1 - cerere duplicat model 04.06.2018 cu GDPR.doc