Precizari CNAS privind modul de acordare a serviciilor medicale incepand cu data de 1 septembrie 2015:

 

Asiguratii care nu au intrat inca in posesia cardului pot sa verifice daca li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla pentru verificare si, dupa caz, eliberarea cardului de sanatate.

Asiguratii carora pana la aceasta data nu li s-a emis cardul de sanatate pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestuia. Furnizorii vor verifica pe aplicatia de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat. 

Asigurati care au pierdut sau deteriorat cardul de sanatate vor solicita eliberarea unui card duplicat la casele de asigurari, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servicii postale, in valoare de 15 lei. Pana la primirea noului card de sanatate, asiguratii vor avea acces la servicii medicale in baza unei adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului de sanatate, vor depune o cerere in scris la casa de asigurari in care vor mentiona motivele refuzuklui si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acesti asigurati in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatatecu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.

Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara soliciatrea in scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Acestia vor primi cardul national de sanatate prin servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.

Daca dupa data de 1 mai 2015 asiguratii al caror card emis au avut acces la servicii medicale cu sau fara card, incepand cu data de 1 septembrie 2015, toti asiguratii care au intrat in posesia cardurilor sau ale caror carduri se afla predate la casele de asigurari vor acea acces la servicii decontate in sistem doar in baza cardului de sanatate.

In aceste conditii, programul de lucru cu asiguratii pentru eliberarea cardurilor se va extinde in perioada 1- 8 septembrie 2015, de luni pana vineri, de la ora 08:00 la ora 20:00 .