In conformitate cu Ordinul 106/32/18.02.2015 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, in cazul in care decizia de evaluare va expira, aveti obligatia de a depuna la sediul CAS Hunedoara, un dosar cu documentele specificate mai jos si anexele corespunzatoare activitatii medicale pe care o desfasurati.

Documentele vor fi insotite de un opis, iar copiile vor fi conforme cu originalul.

Documentele pot fi trimise pe adresa de e-mail evaluare@cjashd.ro cu semnatura electronica pe fiecare document in parte.

Fișiere atașate

EVALUARE_DIALIZA.doc EVALUARE_DISPOZITIVE MEDICALE.doc EVALUARE_FARMACII+OFICINE.doc EVALUARE_FURNIZORI INGRIJIRI DOMICILIU-PALIATIVE DOMICILIU.doc EVALUARE_FURNIZORI PARACLINICE LABORATOR.doc EVALUARE_FURNIZORI PARACLINICE RADIOLOGIE.doc EVALUARE_FURNIZORULUI DE CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU SI ACTIVITATI DE TRANSPORT.doc EVALUARE_MEDICINA DENTARA.doc EVALUARE_MEDICINA PRIMARA-AMBULATORIU SPEC.CLINICE-CENTRE.doc EVALUARE_SPITAL.doc