In conformitate cu Ordinul 106/32/18.02.2015 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, in cazul in care decizia de evaluare va expira, aveti obligatia de a depuna la sediul CAS Hunedoara, un dosar cu documentele specificate mai jos si anexele corespunzatoare activitatii medicale pe care o desfasurati.

Documentele vor fi insotite de un opis, iar copiile vor fi conforme cu originalul.

Documentele pot fi trimise pe adresa de e-mail evaluare@cjashd.ro cu semnatura electronica pe fiecare document in parte.

Fișiere atașate

EVALUARE DIALIZA 2022.doc EVALUARE DISPOZITIVE MEDICALE 2022.doc EVALUARE FARMACII+OFICINE 2022.doc EVALUARE FURNIZORI INGRIJIRI DOMICILIU-PALIATIVE DOMICILIU 2022.doc EVALUARE FURNIZORI PARACLINICE LABORATOR 2022.doc EVALUARE FURNIZORI PARACLINICE RADIOLOGIE 2022.doc EVALUARE MEDICINA DENTARA 2022.doc EVALUARE MEDICINA PRIMARA-AMBULATORIU SPEC.CLINICE-CENTRE 2022.doc EVALUARE SPITAL 2022.doc EVALUARE TRANSPORT SANITAR SI URGENTA PRESPITALICEASCA 2022.doc