In Monitorul Oficial nr. 905 din 21 septembrie 2021 s-a publicat Ordinul nr. 1898/855/2021 al ministrului sanatatii si al presedintelui C.N.A.S. pentru modificarea si completarea  Normelor de aplicare a prevederilor  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005  privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate.

 

formular declaratie carantina  (anexa 1 la Ord.1898/855/2021 )