Sedintele se vor desfasura la sediul CAS Tulcea, in sala de consiliu 

 

vezi graficul de desfasurare a sedintelor