1. Cum verific dacă figurez ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate?

R:  Verificarea calității de asigurat se poate face on-line, ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS,  la adresa http://cnas.ro/verificare-asigurati/ sau pe site-ul CAS Tulcea la adresa  http://cas.cnas.ro/castl/page/verificare-asigurat.html.

 

2. Cum pot deveni persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă nu sunt angajat sau nu realizez venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate?

R: Persoanele care nu sunt angajate sau nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (D212).

Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice. Baza de calcul a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate este egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației.

(Exemplu de calcul contribuție datorată, dacă D212 se depune în luna martie 2021: baza de calcul = 6 X 2.300 lei (valoarea salariului minim brut pe țară) = 13.800 lei x 10% (cota de contribuție) = 1.380 lei)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, declarația D212 se poate depune:

Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul ANAF (www.anaf.ro).

(Art. 180 alin. (3) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015)

 

3. Cine poate beneficia de calitatea de coasigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate?

R: Pot beneficia de calitatea de coasigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate: soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

(Art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat aprobate prin Ordinul  nr. 1549/2018)

 

4. Cum  pot dobândi calitatea de coasigurat părinții/soțul/soția unei persoane asigurate?

R: Persoana angajată va solicita angajatorului declararea părinţilor/soţiei/soţului în categoria  persoanelor coasigurate, prin intermediul declarației fiscale D112.

Persoanele care se află în întreţinerea unei persoane asigurate care nu este salariată,   beneficiază de coasigurare dacă depun la casele asigurări de sănătate unde doresc să se înscrie, următoarele documente:

(Art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat)

 

5. Am depăşit vârsta de 18 ani, dar sunt, în continuare, elev/student. Cum pot să-mi menţin calitatea de asigurat de sănătate?

R: Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani care urmează o formă de învățământ de zi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, sunt asiguraţi fără plata contribuţiei, dacă nu  realizează venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate salariilor.

(Art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal)

Pentru menținerea calității de asigurat, tinerii cu vârsta de peste 18 ani vor depune/transmite casei de asigurări de sănătate de care aparţin copia actului de identitate valabil la data solicitării, precum şi un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, avizat de instituția de învățământ; absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, vor  transmite  la casa de asigurări un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale.

(Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordinul CNAS nr. 1549/2018)

 

6. Cum beneficiez de monitorizarea stării de sănătate pe perioada izolării la domiciliu, dacă sunt infectat cu virusul SARS-CoV-2 , dar nu sunt înscris pe lista unui medic de familie sau medicul de familie pe lista căruia sunt înscris nu mai deține praxisul?

R:  Monitorizarea zilnică a stării de sănătate pe perioada izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoana infectată cu virusul SARS-CoV-2, care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie, este efectuată de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (Ordin MS nr. 1513/2020)