Către,
           
          Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

În atenţia medicilor coordonatori ai Programelor naţionale de sănătate PNS 6.1 Hemofilie și Talasemie respectiv PNS 6.27 Boli rare


Urmare adresei CNAS nr. P8651/07.11.2022 înregistrată la CAS Suceava cu nr. 19765/ 08.11.2022, vă aducem la cunoștință că între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și SC Roche România SRL a fost încheiat actul adițional nr. P8276/31.10.2022 la contractul cost-volum nr. P5330/08.07.2022 pentru medicamentul HEMLIBRA 30mg/ml și 150mg/ml (DCI Emicizumabum) prin care se introduce un nou punct 16.4 cu următorul cuprins: 
“Roche România acordă în mod gratuit spitalelor kitul necesar pentru administrarea subcutanată a medicamentului care face obiectul prezentului contract, în baza cererilor numerice ferme transmise de spitale direct către Roche România, procedură care nu va afecta sub nici o formă libertatea de decizie a medicului în alegerea tratamentului pentru pacienții cu hemofilie”
Cererile numerice ferme vor fi transmise direct de către spitale către Roche România la adresa de email: romania.comenzi@roche.com

 

Fișiere atașate

medicamentul HEMLIBRA.pdf