Pentru raportarea serviciilor aferente lunii IULIE 2022, conform adresei CNAS nr. P5566/19.07.2022, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

Incepand cu 01.08.2022:

– ambulatorii de specialitate penru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare - RECA

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare - RECS

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu - HC

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară - STOMA

– asistența medicală primară - MF 

 

Incepand cu 02.08.2022:

– unități sanitare cu paturi - SPT

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat - AMB

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice - CLIN

 

Incepand cu 03.08.2022:

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - FARM

 

Incepand cu 04.08.2022:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice - PARA

 

Incepand cu 05.08.2022:

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu - DISP

– programe naționale de sănătate - PNS