Urmarea adresei CNAS nr.P4430/12.07.2022 şi a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice care încheie contract de asigurare (1%) cu CAS Suceava trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să îndeplinească stagiul minim de asigurare. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asiguraţii este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Persoanele asigurate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a OUG nr.158/2005, inclusiv pentru perioada de recuperare, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum şi în cazul bolilor infectocontagioase.
  2. să prezinte adeverinţa eliberată de plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni

           Dacă se constată că persoana asigurată care a încheiat contract de asigurare cu casa de asigurări de sănătate prezintă certificat medical iniţial pentru sarcină şi lăuzie dar nu îndeplineşte stagiul de asigurare, nu poate beneficia de indemnizaţie pentru maternitate. Pentru gravidele care nu au beneficiat de concediu medical prenatal, data de început a certificatului medical postnatal este data naşterii.