Documentele pe baza carora se incheie contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice in anul 2022 - NUMAI PENTRU FURNIZORII NOI