In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 98 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente tipăririi si distributiei cardului duplicat catre asigurat, precum si a modalitatii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, in cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului national de asigurari sociale de sanatate emis, precum şi în cazul schimbării datelor personale, asiguratul poate solicita  eliberarea cardului duplicat.

 

Incepand cu data de 15.09.2022, data incheierii Conventiei dintre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Compania Nationala " Imprimeria Nationala"- S.A., asiguratii care solicita eliberarea cardului duplicat din motivele mai-sus enuntate vor achita suma de 12,97 lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de tiparire a cardului.


Pentru eliberarea cardului national de sanatate duplicat, asiguratii aflati in evidenta CAS Satu Mare vor depune (direct la ghiseu sau vor transmite prin: posta - la adresa CAS SATU MARE, bulevardul Lucian Blaga, nr. 64, prin fax la nr. 0361-408160 sau prin posta electronica, pe adresa de email: carduri@cassam.ro urmatoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea cardului national de sanatate duplicat (al carei model se regaseste postat pe site-ul http://www.casan.ro/cassam/ , la sectiunea “Card national de sanatate”);
- copie dupa actul de identitate ;
- dovada achitării contravalorii cardului duplicat - 12,97 lei 

(pret valabil incepand cu data de 15.09.2022), care se poate efectua:

l       prin depunere numerar la Casieria CAS Satu Mare;

l       prin virament bancar, astfel:
Beficiar: CAS Satu Mare;
o C.U.I.: 11449936
o Cont: RO34TREZ5465005XXX000176
o Banca: Trezoreria Municipiului Satu Mare
o  Suma: 12,97 lei, reprezinta contravaloarea taxei pentru tiparirea cardului
national de sanatate duplicat.
o Explicatie: CNP: .........., Titular card: ....(nume si prenume)..., Motiv:
reemitere card sanatate

 

Precizăm că, odată cu înregistrarea cererii pentru eliberarea cardului national de sanatate duplicat, CAS Satu Mare eliberează o adeverinţă de înlocuire a acestuia care are o valabilitate de 60 de zile de la data emiterii dar care îsi incetează valabilitatea în momentul activării cardului duplicat.

Tiparirea cardurilor nationale de sanatate se face de către CN Imprimeria Nationala SA, la comanda Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Asiguratii care au solicitat la CAS Satu Mare eliberarea cardului national de sanatate duplicat il vor ridica de la sediul institutiei din municipiul Satu Mare, bulevadul Lucian Blaga Nr.64  in intervalul  programului cu publicul postat pe site-ul http://www.casan.ro/cassam/, la sectiunea “Contact”.

 

Până la primirea cardului duplicat, dovada calitatii de asigurat in vederea acordarii de servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale se face cu adeverinţa eliberată de Casa de Asigurari de Sanatate.

 

 

Conducerea CAS Satu Mare