Având în vedere:

 

- prevederile art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

-prevederile Hotărârii de Guvern nr.696/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2022

 

-prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare

 

facem următoarele precizări:

 

până la data de 31.03.2022 casele de asigurări de sănătate încheie acte adiționale la contractele derulate de acestea în anul 2022-pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia (documente, condiții de eligibilitate, etc).

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale.

 

Coducerea CAS Satu Mare