Prin prezenta vă informăm că,au fost publicate în Monitorul Oficial al României :

 

 

1.Contractarea serviciilor medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală,a medicamentelor şi dispozitivelor medicale aferente anului 2021 se va desfăşura  in luna iulie după un calendar ce va fi comunicat.

 

2. Pentru furnizorii care la data de 30.06.2021 se află in relatie contractuală cu CAS SATU MARE,contractele  se prelungesc prin acordul părtilor pana la data de 31.07.2021 prin act aditional pentru asigurarea continuității acordarii serviciilor medicale,medicamentelor și dispozitivelor medicale.Pe parcursul lunii iulie 2021 sunt aplicabile actele normative în vigoare si condițiile de eligibilitate  stabilite de cadrul normativ mai sus menționat.