MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL IZOLĂRII SI CARANTINEI


Evolutia pandemică si incidenta cazurilor înregistrate de infectie cu virusul SARS-CoV-2 în
rândul populatiei a determinat în anul 2022 modificări legislative în ceeea ce priveste perioadele de
acordare a concediilor medicale pentru carantină si izolare.
Incepând cu data de 02.02.2022, perioada de izolare a persoanelor testate pozitiv, stabilită în
Anexa 3 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1513/2020, a fost modificată prin Ordinul Ministerului
Sănătătii nr. 213/01.02.2022. Astfel, perioada de izolare la domiciliu impusă persoanelor
asimptomatice sau cu manifestări clinice usoare sau medii care nu necesită
oxigenoterapie, nevaccinate sau care nu au trecut prin boală în ultimele 90 de zile este de 7
zile, iar pentru persoanele vaccinate sau care au trecut prin boală în ultimele 90 de zile este de 5 zile.
Hotărârea Comitetului National pentru Situatii de Urgentă nr. 16/08.03.2022 abrogă prevederile
Hotărârii C.N.S.U. nr. 6/31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii
carantinei asupra persoanelor stabilite. Astfel, începând cu data de 08.03.2022 pentru persoanele
care sosesc în România si nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 care să ateste
vaccinarea pentru care a trecut o perioada de 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea
prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în Ńară sau testarea negativă RT-PCR pentru
COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, precum si pentru contactii directi ai
unei persoane confirmate pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu se mai instituie măsura carantinei.


Conducerea CAS Prahova