CALENDARUL NEGOCIERII ŞI ÎNCHEIERII CONTRACTELOR

CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, FARMACEUTICE , DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU ANUL 2023

 

În data de 12. 06. 2023, ora 14 - şedinţa Consiliului de Administraţie al CAS Neamţ, pentru aprobarea Metodologiei de contractare pe anul 2023 propusă de Directorul Relații Contractuale, precum şi desemnarea membrilor CA ce vor face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor şi desemnarea conducerii CAS Neamţ în Comisia de contractare.

În perioada 14. 06 - 20. 06. 2023, inclusiv, vor fi transmise electronic documentele semnate de catre furnizori cu semnatura electronica extinsa, conform aplicatiei TI;

Documentele communicate electronic vor fi verificate pe masura transmiterii lor si, in cazul in care vor fi incomplete sau incorecte, furnizorii vor fi informati pe e-mail-ul declarat la CAS Neamt.

În cazul furnizorilor aflați în relație contractuală cu CAS Neamț vor fi transmise electronic numai documentele care trebuie actualizate.

In data de 22. 06. 2023, ora 17, se va afisa pe site lista furnizorilor declarati eligibili pentru a incheia contracte pentru anul 2023.

In data de 23. 06. 2023, până la ora 12. 00, se pot depune la sediul CAS Neamt eventualele contestatiile la lista afisata cu furnizorii declarati eligibili pentru a incheia contracte de furnizare servicii medicale aferente anului 2023;

In data de 23. 06. 2023, ora 16, se vor afisa raspunsurile la contestatiile depuse;

In data de 27. 06. 2023, ora 12. 00 se va afisa pe site lista furnizorilor de servicii medicale spitalicești declarati eligibili pentru a incheia contracte pentru anul 2023. Eventualele contestatii la lista afisata cu furnizorii declarati eligibili pentru a incheia contracte de furnizare servicii medicale spitalicești aferente anului 2023, se pot depune până la data de 27. 06. 2023, ora 14. 00. Contestațiile vor fi soluționate până la data de 27. 06. 2023, ora 17. 00.

In perioada 21. 06 - 26. 06. 2023, ora 12. 00, se va desfasura activitatea de evaluare a criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice si a serviciilor de reabilitare medicala in ambulatoriu, conform documentelor depuse la contractare, prin asumarea răspunderii reprezentantului legal al furnizorului. În perioada 28 iunie – 31 iulie 2023 vor fi verificați, la sediul/ punctul de lucru declarat, toți furnizorii considerați eligibili pentru intrarea în relație contractuală cu CAS Neamț, cu privire la încadrarea în criteriile de selecție aplicabile furnizorilor de servicii paraclinice. Punctajele ce rezultă în urma acestor verificări vor fi postate pe site-ul CAS Neamț, la data de 1 august 2023.

In data de 27. 06. 2023, ora 12 se vor afisa valorile de contract pe fiecare furnizor de servicii medicale stomatologice și îngrijiri la domiciliu, pe site si la sediul institutiei.

In data de 27. 06. 2023, ora 14, se vor afisa listele cu punctajele calculate conform criteriilor de selectie ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice si de reabilitare medicala in ambulatoriu.

In data de 28. 06. 2023, ora 12 se vor afisa valorile de contract pe fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice, recuperare, spitale. pe site si la sediul instituției. Eventualele contestații se pot depune pana la ora 14 la sediul CAS Neamt.

In data de 29. 06. 2023, ora 10, se vor afisa rezultatele contestatiilor și valorile finale de contract, pe site si la sediul institutiei.

 

COMISII

- 13.06.2023, ora 11, comisia paritara pentru spitale;

- 13.06.2023, ora 12. 00, comisia paritara pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie

- 13.06.2023, ora 14, comisia paritara pentru medicina primara

- 15.06.2023, ora 10, Comisia constituita conform reglementarilor Ordinului comun MS/ CNAS nr. 1857/441/2023 pentru stabilirea numărului de paturi contractabile la nivelul județului Neamț.

 

ORGANIZAREA ÎNTÂLNIRILOR CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, DISPOZITIVE MEDICALE

- 14.06.2023, ora 15: furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu;

- 14.06.2023, ora 15. 00 – furnizorii de servicii medicale stomatologice;

- 14.06.2023: ora 15. 00 – furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară;

- 14.06.2023, ora 15. 00 - furnizorii de servicii medicale specialitatea clinică, BFT, dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu;

- 14.06.2023, ora 15,00 - furnizorii de servicii medicale specialitatea paraclinică

- 15.06.2023, ora 14 - unitățile sanitare cu paturi și furnizorii de servicii medicale de transport sanitar neasistat;

 

Data limită de finalizare a procesului de contractare este 30.06.2023.