În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente - Referitor la lista de produse biologice  – În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta prevederile legale în vigoare referitoare la modalitățile de prescriere și eliberare a medicamentelor cu și fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

           Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, autoritatea competență în domeniu, a actualizat Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în Hotararea Guvernului nr.720/2008, pentru aprobarea Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătore medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Fișiere atașate

20240704_Anexa - LISTA PRODUSE BIOLOGICE.pdf