Referitor: DCI COMBINAȚII (SACUBITRIL+VALSATRAN) – inclus condiționat în secțiunea C1 a sublistei C din anexa la HG nr.720/2008 cu modificările și completările ulterioare, G1 – Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)

 

Având în vedere faptul că:

-la data de 31.05.2022 a încetat valabilitatea contractului cost - volum pe aria terapeutică cardiologie pentru medicamentul (DCI) COMBINAȚII (SACUBITRIL+VALSATRAN) (ENTRESTO) pentru indicația:

-până la data prezentei, Comisia de specialitate relevantă a Ministerului Sănătății nu a comunicat numărul reevaluat al pacienților eligibili în vederea inițierii procesului de reluare a negocierii în conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost - volum/cost-volum-rezultat cu modificările și completările ulterioare;

 

Pentru pacienții diagnosticați după data de 31.05.2022, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu Combinații (Sacubitril+Valsartan) pentru indicația mai sus menționată, includerea în tratament se va realiza numai după intrarea în vigoare a unui nou contract cost - volum.