În atenția medicilor prescriptori - Referitor la protocoale teraputice și actualizări reguli de validare PIAS la prescriere și eliberare

 1. În Monitorul Oficial al României partea I nr. 840 și 840 bis din 02.09.2021 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1667/831/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

  Pe site-ul CNAS în secțiunea ”informații pentru furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1667/813/2021 respectiv un nr. de 11 protocoale terapeutice.

  Totodată, în SIUI se regăsește schema teraputică aferentă formularului L002G pentru medicamentul ( DCI) nou inclus condiționat în sublista C secțiunea C2-PNS 4 din HG nr. 720/2008, replubicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Cladribinum

  (schema L002G.12).

În vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 1. În concordanță cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1667/813/2021, în cadrul regulii PHM 238 - Circuit deschis, au fost implementate, la nivel de eroare, atât în prescriere cât și la eliberare, următoarele condiții:

   

  DCI: DABIGATRANUM ETEXILATUM SUBLISTA B

 

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate.