DOCUMENTE NECESARE OBȚINERII AVIZULUI PENTRU EFECTUAREA EXAMINARII PET-CT


              În conformitate cu Ordinul 273/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui CNAS nr. 822/2015 privind aprobarea Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale Coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative - Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specific oncologice prin PET-CT la adulți și copii, dosarele pacienților pentru avizarea efectuării examinării PET-CT se depun în dublu exemplar și trebuie să conțină:


Pentru adulți:
1. Referatul de justificare - completat de medicul oncolog/hematolog și avizat de coordonatorul de program de la nivelul spitalului (original - tipizatul din Ordinul CNAS 1177/25.07.2018), cu precizarea că medicul prescriptor trebuie să se afle în relație contractuală cu CASMB
2. Consimțămîntul informat al pacientului (original - tipizatul din Ordinul CNAS 1177/25.07.2018)
3. Investigațiile care susțin diagnosticul și evoluția bolii - fotocopii
4. Fotocopie act de identitate pacient


Pentru copii:
1. Referatul de justificare - completat de medicul oncolog/hematolog și avizat de coordonatorul de program de la nivelul spitalului (original - tipizatul din Ordinul CNAS 1177/25.07.2018), cu precizarea că medicul prescriptor trebuie să se afle în relație contractuală cu CASMB
2. Investigațiile care susțin diagnosticul și evoluția bolii - fotocopii
3. Consimțămîntul informat al părintelui / reprezentantului legal (original - tipizatul din Ordinul CNAS 1177/25.07.2018)
4. Fotocopie act de identitate părinte/reprezentant legal
5. Fotocopie act de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate)

 

                 Dosarele astfel întocmite se depun / transmit prin poștă (în dublu exemplar) la sediul CASMB din Șos. București-Ploiești nr. 7, sector 1, etaj 5, până cel târziu data limită comunicată pe site-ul CASMB, la rubrica Anunțuri. Depunerea dosarelor la ghișeu se efectuează pe durata programului de lucru cu publicul și implică și obținerea de informații suplimentare privind comunicarea rezultatului analizei dosarului de către Comisia de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate..

 

Fișiere atașate

20180813_ANEXE Tipizate PET-CT.pdf