INFORMARE

 

privind solicitarea cardurilor naționale de sănătate duplicate

 

Începând cu data de 1 septembrie 2015, cardul național de sănătate a devenit unicul instrument de decontare și validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asigurații cu vârsta de peste 18 ani.

 

Asigurații cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate  pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia.

 

În cazul pierderii, furtului, deteriorării, modificării datelor personale sau în alte situații justificate, persoanele asigurate pot solicita eliberarea unui card național de sănătate duplicat.

Astfel, asiguratul care solicită înlocuirea cardului național de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card național de sănătate duplicat.

Potrivit dispozițiilor legale, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat.

Suma ce se suportă de către asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 15,52 lei/card (inclusiv TVA).

Plata se poate efectua la casieria instituției sau prin virament bancar.

 

Prin urmare:

1. În cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului național de sănătate emis inițial,  la sediul casei de asigurări de sănătate,  unde asiguratul este luat în evidență, se depun sau se transmit prin mijloace de comunicare alternative următoarele documente :

• Cererea de eliberare a cardului național de sănătate duplicat;

• Copia actului de identitate;

• Dovada plății contravalorii cardului național de sănătate duplicat și a distribuției acesteia.

 

2. În cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului național de sănătate emis initial, la sediul casei de asigurări de sănătate,  unde asiguratul este luat în evidență, se depun sau se transmit prin mijloace de comunicare alternative următoarele documente :

     • Cererea de eliberare a cardului național de sănătate duplicat;

     • Copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, dupa caz, privind modificarea datelor    personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului național de sănătate;

• Cardul național de sănătate emis inițial;

• Dovada plății contravalorii cardului național de sănătate duplicat și a distribuției acesteia.

 

Asigurații care au solicitat deja eliberarea unui card duplicat  la casele de asigurări de sănătate, până la primirea noului card de sănătate, au primit o adeverință de înlocuire a cardului național de sănătate valabilă 60 de zile. În cazul în care titularii nu au primit prin poștă cardul naționale de sănătate duplicat, pot solicita prelungirea adeverinței de înlocuire a cardului de sănătate cu încă 60 de zile.

 

Prelungirea adeverințelor de înlocuire a cardurilor de sănătate este posibilă prin deplasarea asigutaților la sediul instituției dar și prin solicitarea în format electronic. Solicitările de prelungire a acestor adeverințe pot fi transmise  la adresa de e-mail cardsanatate@cashr.ro .

 

La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita, până în prezent s-au primit circa 236.000 carduri naționale de sănătate, din care 2.564 de carduri încă nu au fost ridicate de asigurați. În cursul anului 2022 s-au depus 1.190 de solicitări privind emiterea cardului național de sănătate duplicat.

 

DIRECTOR GENERAL

 

Ec. Duda Tihamer Attila