Contravaloarea cardului duplicat este de 12.97 lei / card duplicat si se poate achita la casieria CAS Giurgiu sau prin mandat poştal in contul deschis la Trezoreria Giurgiu RO69TREZ3215005XXX000110,  CUI 11324770