CONTRACTARE  IANUARIE 2023

CAS Giurgiu aduce la cunostinta furnizorilor evaluati

de servicii medicale de medicină dentară

 în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu

pentru specialitatea medicină dentară     

 

   

            Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii evaluati de servicii medicale de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară ca, in perioada 25.01.-31.01.2023, se va desfasura procesul de contractare pentru respectivul segment medical, conform prevederilor pct. 19 din Anexa 47 a Ordinului MS/CNAS nr. 1068/627/2021: Casele de asigurări de sănătate pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă”.

 

 

      Pentru  incheierea contractelor ce se vor derula pana la data de 31.03.2023, furnizorii trebuie sa transmita electronic la Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu, conform calendarului afisat, cererile tip de intrare in contract si documentele solicitate in vederea contractarii.

 

     Toate documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic si vor fi asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

 

Conditiile de contractare pentru furnizori sunt cele prevazute in actele normative in vigoare, respectiv Hotararea de Guvern nr. 696/2021, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CALENDAR DE CONTRACTARE

 

 

            transmitere cerere si documente contractare                        25.01 - 26.01.2023

                                                                                        

 

           incheiere contracte                                                                      pana la data de 31.01.2023

 

        

 

 

 

             NOTA