Valoare contractata

Nr. Crt. DENUMIRE FURNIZOR Activitate Valoare contract ianuarie 2023 / lei
1. MULTI ACTIVE SERVICE SRL Furnizare de consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat 93.864,00
2. MALINA AUTO CLINIC SRL Furnizare de transport sanitar neasistat 14.640,00
  TOTAL   108.504,00

 

 

DECONTURI AMBULANTA 2022
Nume calendar Cod partener Nume partener Valoare de decontat Nr. contract
DEC2022 AMB CAS-GR 40387462 MALINA AUTO CLINIC SRL 0,00 1572
DEC2022 AMB CAS-GR 24977720 S.C. MULTIACTIVE SERVICE SRL GIURGIU 1.343,22 1573