Avind in vedere art 298 si nr. 305 din Legea nr. 95/2006, ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 cu modificarile si completarile ulterioare  si a  palanului  de activitate pe anul 2021, propun efectuarea  de controale tematice in cursul lunii septembrie 2021 la urmatorii furnizori de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

 

Ambulatoriul de specialitate  paraclinic

Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, in calitate de furnizor de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati paraclinice (radiologie si imagistica medicala)

(28.11.2017)

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract ;

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice;

 

Furnizori de medicamente

1.Help Net -134( 17.01.2018)

2.Help Net -177 (30.01.2018)

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;   

 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

 3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si serviciile consemnate in evidentele specifice existente;

 

 

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pina la data controlului din luna in curs.