Controale tematice pe luna septembrie 2020

 

- asistenta medicala primara:

          - CMI Antone Irina Elena- loc. Cartojani;

          - CMI Ceachir Constantina- loc. Joita;

          - CMI Cristescu Marcela- loc. Giurgiu;

          - CMI Chelaru Costin- loc. Uzunu;

          - CMI Aristide Louise- loc. Giurgiu;

          - CMI Umgrean Mariana- loc. Herasti;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului;

          Perioada verificata: de la ultimul control tematic, pana la data controlului;

- furnizori de medicamente:

- Farmacia Ta SRL Giurgiu - Farmacia din loc. Giurgiu, sos. Buc. bl.61/2D1;

- Anafarm Medical SRL Tulcea -Farmacia din loc. Comana;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2.  Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul farmaciei;

- furnizor de dispozitive medicale:

          - Sonorom SRL Bucuresti- punct de lucru loc.Giurgiu;

Tematica de control:

 1.Verificarea respectarii de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a  clauzelor contractuale.

 

          Perioada verificata: de la ultimul control tematic/ data intrarii in relatie contractuala cu CAS Giurgiu- pana la data controlului;