REFERAT DE APROBARE

               Avind in vedere art. 298 si nr. 305 din Legea nr. 95/2006, ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 cu modificarile si completarile ulterioare  si a  palanului  de activitate pe anul 2021, propun efectuarea  de controale tematice in cursul lunii octombrie 2021 la urmatorii furnizori de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

Asistenta medicala primara

    1.CMI Vlad Cezarina

    2.CMI Mina Madalina

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;         

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

Furnizori de medicamente

    1. Farmacia de la Tara SRL - Farmacia din loc.Hotarele

    2. SC Farmacia Hypericum SRL - Farmacia din loc. Calugareni

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;   

 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

 3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si serviciile consemnate in evidentele specifice existente;

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pina la data controlului din luna in curs.