Asistenta medicala primara
1.CMI Merghisescu Vasile
Tematica de control:
1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;
2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;
3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;
Asistenta medicala stomatologica
1.CMI Burhan Oana Laura
2.CMI Balaianu Robert
Tematica de control:
- Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract;
- Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;
- Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului medical;
Furnizori de medicamente
1.SC Biamat Solution SRL – Ghimpati
2.SC Prodcus –Stoenesti
Tematica de control:
1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;
 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;  3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si serviciile consemnate in evidentele specifice existente; 
Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pina la data controlului din luna in curs.