Avind in vedere art 298 si nr. 305 din Legea nr. 95/2006, ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 cu modificarile si completarile ulterioare  si a  palanului  de activitate pe anul 2021, propun efectuarea  de controale tematice in cursul lunii mai  2021 la urmatorii furnizori de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

Asistenta medicala stomatologica

1.CMI Leescu Marioara

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;         

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

Furnizori de medicamente

1.S.C. Optifarm -Giurgiu

2.S.C Kleopatra -Gostinari

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;   

 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

 3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si serviciile consemnate in evidentele specifice existente;

Ambulatoriul de specialitate  clinic

1.CMI Buscu  Oana Andreea

2.CMI Macedonscki Violeta

Tematica de control: 01.09.2017

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului medical;

 

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pina la data controlului din luna in curs.