Avind in vedere art 298 si nr. 305 din Legea nr. 95/2006, ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 cu modificarile si completarile ulterioare  si a  palanului  de activitate pe anul 2021, propun efectuarea  de controale tematice in cursul lunii iunie 2021 la urmatorii furnizori de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

Furnizori de medicamente

1.S.C. FAST HEALT CONCEPT FARMA-Malu Spart(01.11.2017)

2.S.C FARMACIA DE LA TARA –Hotarele (01.11.2017)

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;   

 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

 3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si serviciile consemnate in evidentele specifice existente;

Ambulatoriul de specialitate  paraclinic

1. ASTRAL CLINIKLAB SRL(19.12.2017)

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract ;

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice;

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pina la data controlului din luna in curs.