Controale tematice pe luna iulie 2020

 

- asistenta medicala primara:

          - CMI Vasile Doina- loc. Poenari;

          - NCV Medical SRL- dr. Nicolescu Carmen- loc. Palanca;

          - CMI Rascanu Bogdan- loc. Trestieni;

          - CMI Olteanu Marilena- loc. Giurgiu;

- ambulatoriu de specialitate stomatologic:

- CMI Neacsu Magdalena- loc. Stoenesti;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului/ stabilirii valorii de contract;

          2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului;

          Perioada verificata: de la ultimul control tematic, pana la data controlului;

- furnizori de medicamente:

- SC SIEPCOFAR SA- Farmaciile Dona 44 si Dona 110 Giurgiu;

- SC Lilifarm SRL- Farmacia din loc. Greaca;

- SC Riv Com SRL- Farmacia din loc. Marsa;

- SC Monalin SRL- D – Farmacia din loc. Crevedia Mare;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2.  Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul farmaciei;

          Perioada verificata: de la ultimul control tematic- pana la data controlului;