Avand in vedere art. 298 si nr. 305 din Legea nr. 95/2006, ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 cu modificarile si completarile ulterioare  si a  planului  de activitate pe anul 2022, propun efectuarea  de controale tematice in cursul lunii ianuarie 2022 la urmatorii furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

Furnizori de servicii medicale spitalicesti

1.SC Quality Compas SRL

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract;

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul spitalului.

Ambulatoriul de specialitate  clinic

1.CMI Mihai Petre

2.CMI Stefanescu Silviu

3.CMI Feghiu Ludmila

4.CMI Popescu Gelu

5.CMI Bordeianu Bogdan

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pana la data controlului din luna in curs.