Avand in vedere art. 298 si nr. 305 din Legea nr. 95/2006, ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 cu modificarile si completarile ulterioare  si a  planului  de activitate pe anul 2021, propun efectuarea  de controale tematice in cursul lunii decembrie  2021 la urmatorii furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

Asistenta medicala primara

    1.CMI Frunzetti Raul - loc. Fratesti

    2.CMI Iulian Anamaria – loc. Colibasi

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;         

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

Ambulatoriul de specialitate  paraclinic

Clinica Medicala Hipocrat 2000 SRL

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract ;

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice;

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pana la data controlului din luna in curs.