REFERAT DE APROBARE

                   

                               Avind in vedere art 298 si nr. 305 din Legea nr. 95/2006, ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 cu modificarile si completarile ulterioare  si a  palanului  de activitate pe anul 2020 modificat in luna noiembrie, datorita  efectuarii unor controale operative, la sediul CAS Giurgiu, in urma verificarii datelor inregistrate in format electronic in PIAS si in baza documentelor solicitate a fi prezentate prin e-mail, prin posta sau alte mijloace, fara a fi solicitata prezenta reprezentantilor furnizorilor de servicii medicale, propun efectuarea  de controale tematice in cursul lunii decembrei 2020 la urmatorii furnizori de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

Asistenta medicala primara

1.CMI Gheorghita Mioara - Mihailesti

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;         

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

Furnizori de medicamente

1.SC Livia Pharmexim SRL –Varasti

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;   

 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

 3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si serviciile consemnate in evidentele specifice existente;

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pina la data controlului din luna in curs.