Avind in vedere art 298 si nr. 305 din Legea nr. 95/2006, ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 cu modificarile si completarile ulterioare  si a  palanului  de activitate pe anul 2021, propun efectuarea  de controale tematice in cursul lunii august 2021 la urmatorii furnizori de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

3.CMI Serdan Luiza- Giurgiu -21.12.2017

Asistenta medicala primara

1.CMI Prosa Florin-Mihailesti 01.12.2017

2.Gaudium Med –dr. Paun Rodica-Izvoarele-01.01.2018

4.CMI Oprescu Cristina-Letca Noua 16.01.2018

 

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;         

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

 

 

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pina la data controlului din luna in curs.