Controale tematice pe luna august 2020

 

- asistenta medicala primara:

          - CMI Popescu Simona- loc. Malu Spart;

          - CMI Neacsu Eugenia- loc. Giurgiu;

          - CMI Marsalogu Lucia- loc. Giurgiu;

          - CMI Zodianu Maria- loc. Prundu;

          - CMI Bozianu Mirela- loc. Mihailesti;

          - CMI Barbu Elena- loc. Malu;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului;

          Perioada verificata: de la ultimul control tematic, pana la data controlului;

- furnizori de medicamente:

- SC Help Net Farma SA Buc.- Farmacia Help Net 54 din loc. Giurgiu;

- SC 2M Pharma SRL Buc. – Farmacia din loc. Varasti;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2.  Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul farmaciei;

          Perioada verificata: de la ultimul control tematic- pana la data controlului;