Avand in vedere prevederile art. 298 si art. 305 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, Ordinul Presedintelui CNAS nr. 1012/2013 pentru aprobarea NM privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare  si planul  de activitate pe anul 2022, propun efectuarea de controale tematice in cursul lunii aprilie 2022 la urmatorii furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu:

Asistenta medicala primara

    1.CMI dr. Rascanu Cristina – Ogrezeni

    2.CMI dr. Udristoiu Andreea -  Baneasa 

    3.CMI dr. Lata Maria - Gradinari  

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;         

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

Ambulatoriul de specialitate  clinic

    1.CMI Calnicean Elena - Giurgiu

    2.CLINICA ORL AS MEDICAL SRL - Giurgiu

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

 

Medicina dentara

    1.CMI Mitrea Marina – Adunatii Copaceni

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;         

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

Furnizori de medicamente

  1. Larisafarm SRL – Cosoba
  2. Riv Com SRL – Roata de Jos si Cartojani

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;   

 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

 3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si serviciile consemnate in evidentele specifice existente;

 

Perioada de la care se face verificarea: de la data ultimului control tematic  pana la data efectuarii controlului din luna in curs.