Asistenta medicala primara

1.CMI Pusca  Elena

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;     

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului;

Furnizori de medicamente

1.SC Sensiblu str. Droc Barcian

2.SC 2M Pharma- Gostinari

3.Master Farm – Bolintin Vale

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;     

 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

 3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si serviciile consemnate in evidentele specifice existente;

Perioada de la care se face verificarea: ultimul control tematic  pina la data controlului din luna in curs.