Acte necesare pt.asigurare concedii medicale – PERS.FIZICE (lit. e-maternitate-ingrijire copil bolnav pana la 7 ani):
- contractul de asigurare sociala de la  Oficiul  judetean de Pensii;
- situatia “Documente asigurat “eliberata de Oficiul  judetean de  Pensii;
- comunicare de modificare  a contractului de asigurare sociala de la Pensii;
- Adeverinta stagiul de cotizare de la Pensii (de unde sa reiasa cotizarea inainte de 01.01.2006);
- adeverinta de la Directia Muncii (din care sa rezulte perioada in care persoana respectiva s-a aflat pentru cresterea  copilului pana la 2 ani);
- copie dupa certificatul de nastere al copilului;
- declaratie de la persoana  pt. care s-a eliberat CM( pt.copil bolnav), ca nu beneficiaza concomitent si celalalt parinte de CM;
- copie dupa actul de identiate;
- declaratie de asigurare pt. concedii medicale intocmita la CAS- GL;
- contract de asigurare de sanatate  PF cu CAS-GL;
OBS.
- foaia de boala se depune la CAS-GL pana cel mai tarziu in data  de 5 a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005)
- stagiul minim de cotizare este de o luna realizata  în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă certificat medical
-  termenul de plata a contributiilor pt. conc. si indemnizatii ( 0.85%) este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pt. care se datoreaza plata(art.10 din Ord.60/32/2006), iar pt. neachitarea la termenul  de scadenta se percep majorari de intarziere
- dreptul la conc. si indemnizatii este conditionat de plata contributiei pt.concedii si indemnizatii(art.9 din Ord. 60/32/2006)


Acte necesare pt.asigurare concedii medicale – PFA; II:
Decizie/declaratie  de impunere cu venitul estimat pe anul in curs de la Finante   ( pe baza careia s-a calculat impozitul anticipat)  cu nr.de inregistrare, stampila si semnatura inspectorului
Daca  persoana respectiva a fost asigurata pentru concedii medicale din anul 2006 sau 2007, sunt necesare deciziile de impunere pentru regularizare cu:
- venitul realizat pe anul 2006;
- venitul estimat pe anul 2007;
- venitul realizat pe anul 2007;
- copie dupa actul de identitate;
- declaratie de asigurare pt.concedii medicale intocmita la CAS- GL;
- comunicare de modificare a oricaror elemente care au dus la calculul contributiei din declaratia de asigurare initiala pt.conc. si indemniz. in termen de 30 zile;
- contractul de asigurare cu CAS- GL.
OBS.
-foaia de boala se depune la CAS-GL pana cel mai tarziu in data  de 5 a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005);
- stagiul minim de cotizare este de o luna realizata  în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă certificat medical;
- termenul de plata a contributiilor pt. conc. si indemnizatii ( 0.85%) este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pt. care se datoreaza plata(art.10 din Ord.60/32/2006), iar pt. neachitarea la termenul  de scadenta se percep majorari de intarziere;
- dreptul la conc. si indemnizatii este conditionat de plata contributiei pt.concedii si indemnizatii (art.9 din Ord.60/32/2006).

 

Acte necesare pt.asigurare concedii medicale- ASOCIAT UNIC, COMANDITARI SAU ACTIONARI

- declaratie de asigurare sociala de la Oficiul  judetean de  Pensii;
- situatia “Documente asigurat “eliberata de Oficiul  judetean de  Pensii;
- comunicare de modificare  a declaratiei  de asigurare sociala de la Pensii;
- declaratie pe proprie raspundere ca este asociat unic;
- copie dupa actul de identitate;
- declaratie  de asigurare pt.concedii medicale intocmita la CAS- GL;
- contractul de asigurare de sanatate  cu CAS-GL.

OBS.
- foaia de boala se depune la CAS- GL pana cel mai tarziu in data de 5 a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005);
- stagiul minim de cotizare este de o luna realizata  în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă certificat medical;
- termenul de plata a contributiilor pt. conc. si indemnizatii ( 0.85%) este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pt. care se datoreaza plata (art.10 din Ord.60/32/2006), iar pt. neachitarea la termenul  de scadenta se percep majorari de intarziere;
- dreptul la conc. si indemnizatii este conditionat de plata contributiei pt.concedii si indemnizatii(art.9 din Ord. 60/32/2006).


Acte necesare pt. preluarea in plata de catre C.A.S.- GL a salariatilor cu contract de munca pe perioada determinata:

- copie dupa contractul de munca pe perioada determinata in conformitate cu originalul (de la angajator);
- decizia de incetare/supendare  a contractului de munca pe perioada determinate (cu specificarea articolului din Codul Muncii)-art. 56, lit. I;
- copii xerox dupa  Certificatele de Concediu Medical anterioare expirarii contractului individual de munca , de la angajator , cu acelasi cod diagnostic,in caz de incapacitate temporara de munca sau sarcina si lauzie ( pt. continuitatea perioadei de foaie de boala);
- adeverinta de la angajator cu veniturile brute luate pentru  calculul  mediei zilnice din  certificatele de Concedii medicale anterioare  (reprezentand baza de calcul a indemnizatiei), respectiv anterior expirarii Contractului Individual de Munca;
- copie dupa actul de identitate;

- modalitatea de plata: mandat postal sau Codul IBAN  al contului personal (extras de cont).

OBS.
- foaia de boala se depune la CAS-GL pana cel mai tarziu in data  de 5 a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005) impreuna cu cererea de solicitare a indemnizatiei pentru concediu medical 


Acte necesare pt. preluarea in plata de catre CAS-GL:

Salariati de la firme care isi inceteaza activitatea prin divizare, fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment si salariati de la firme care isi suspenda activitatea temporar (art.32 din OUG 158/2005 si art.93 din Ord.60/32/2006):
- Actul oficial care atesta incetarea/suspendarea  activitatii de la Registrul Comertului -incheierea judecatorului sindic in original, hotararea AGA definitive(lichidare-dizolvare);
- copie de pe certificatul de incheiere privind radierea din  Reg. Comertului(lichidare-dizolvare);
- confirmarea scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare ori a autorizatiei de libera practica(suspendare temporara);
- Proces verbal de insolvabilitate incheiat de unitatile fiscale teritoriale(faliment);
- copie de pe Contractul individual de munca;
- decizia de incetare/suspendare  a contractului  individual de munca emisa de angajator (cu specificarea articolului din Codul Muncii);
- copie xerox dupa primul Certificat Medical  de la unitate cu acelasi cod diagnostic
(pt. continuitatea perioadei de foaie de boala);
- adeverinta de la angajator cu veniturile  brute  aferente bazei de calcul a mediei zilnice din Certif Medical  anterior depus de firma;
- copie dupa actul de identitate;
- modul de plata :mandat postal sau ct – codul  IBAN  de pe extras de cont  de la banca.

OBS.
- foaia de boala se depune la CAS-GL pana cel mai tarziu in data  de 5 a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005)
- stagiul minim de cotizare este de o luna realizata  în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă certificat medical.